เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
 
การปฏิบัติที่ดีในการผลิตของอาเซียน (ASEAN GMP) มาตรฐานในการผลิตเครื่องสำอางที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพในระดับสากลเป็นกลุ่มอาเซียนที่ได้รับการตรวจสอบและประเมินผลโดยคณะกรรมการอาหารและยากระทรวสาธารณสุข
 
image
image
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry
 
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry)
ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพ เพิ่มผลผลิต สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยอาชีอนามัยและความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปด้วยเป็นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคม
image
Powered by MakeWebEasy.com